0
0

پاسخ : در صورت عدم امکان ارايه لاشه چک برگشتي توسط مرجع ثبتي ياد شده؛ با استناد به بند (18-3) دستورالعمل حساب جاري مصوب 2/3/1391 شوراي  پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 بانک مرکزي ارايه رضايت نامه محضري ذي نفع به بانک براي رفع سوء اثر از چک برگشتي مورد اشاره ضروري است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا