0
0

پاسخ : بنابر ماده (3) دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين: «اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي‌گردد که مفاد آن حاکي از طلب حقيقي متقاضي باشد». لذا مصاديق اسناد و اوراق تجاري موضوع دستورالعمل مذکور، حسب مورد بايد براساس ويژگي‌هاي ارائه شده در ماده مزبور، تعيين گردد.

به عبارت ديگر، اسناد و اوراق تجاري مزبور بايد:

1) از اسناد و اوراق بهادار باشد و

2) مفاد آن حاکي از طلب حقيقي متقاضي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا