0
0

پاسخ : بیع کالی به کالی فروش دین موجل در برابر دین موجل است در فرضی که قبل از عقد دینی وجود ندارد؛ بلکه با عقد تحقق می یابد. اصطلاح بیع کالی به کالی در تعابیر فقهای شیعه همانند اهل سنت به کار رفته است. در این نوع بیع، هم پرداخت ثمن هم پرداخت مثمن به آینده موکول می شود. این قسم در برابر سه قسم معروف بیع قراردارد که عبارتند از: نقد، نسیه و سلف. فقهایی همچون شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه، شهید اول و محقق ثانی این قسم را باطل دانسته‌اند. فقهای معاصر همچون آیات عظام گلپایگانی، خویی و سیستانی نیز همین نظر را دارند. دلایل فقهی ایشان عبارتند از: اجماع که در مورد اشتراط قبض ثمن در مجلس عقد در معامله سلف وجود دارد. روایتی از حضرت رسول(ص) که فرموده اند:«لا یباع الدین بالدین» و روایت نهی حضرت رسول(ص) از بیع کالی به کالی که اینچنین فرموده‌اند: « نهی النبی عن بیع الکالی بکالی».

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا