0
0

پاسخ : به موجب ماده (3) «دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري» پيوست بخشنامه شماره مب‏/2823 مورخ 5‏/12‏/1385 که مصوب جلسه يک‌هزار و هفتاد و چهار مورخ 9‏/10‏/1385 شوراي محترم پول و اعتبار مي‌باشد، تسهيلات مورد امهال بايد در طبقات سررسيد‌گذشته يا معوق طبقه‌بندي گردند. البته با اين توجيه و منطق که تسهيلاتي که به دليل عدم بازپرداخت به موقع توسط گيرندگان به طبقات غيرجاري رهنمون شده‌اند، را نمي‌توان به صرف انجام مذاکره با آن‌ها جهت امهال، هم‌رديف و هم‌طبقه با تسهيلاتي قرار داد که گيرندگان آن‌ها تعهداتشان را به موقع ايفاء مي‌نمايند (طبقه جاري) و در پيشينه اعتباري آن‌ها هيچ‌گونه سابقه نامناسبي مشاهده نمي‌گردد. لذا طبقه‌بندي تسهيلات مورد امهال در طبقه جاري امکان‌پذير نمي‌باشد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا