0
0

پاسخ : رويه بانکها در زمينه بازپرداخت تسهيلات توسط مشتري بدين‌گونه است که در قرارداد منعقده با مشتري قيد مي‌شود در صورتي که گيرنده تسهيلات نسبت به ايفاي تعهدات خود قصور نمايد و اقساط تسهيلات را در موعد مقرر بازپرداخت ننمايد، مشتري موظف است نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه 6 درصد به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين به بانک پرداخت نمايد. بر اساس تصميمات متخذه توسط شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 9/3/1388 کميسيون اقتصادي دولت، بانکها مکلفند مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي را بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه دين، تسهيم بالنسبه نمايند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا