1
0

پاسخ:

با توجه به بند (18-4) دستورالعمل حساب جاري، به محض انسداد وجه در حساب مربوطه، رفع سوءاثر انجام مي‌شود ليکن انسداد وجه بايد تا پايان 24 ماه يا 7 سال از تاريخ صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت، هر کدام که زودتر منقضي شد ادامه يابد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا