0
0

پاسخ : با توجه به اينکه صاحب حساب جاري ضامن امضاي قرارداد حساب جاري، به استناد حکم بند (24-5) دستورالعمل مربوطه بانک را موظف مي نمايد که در صورت عدم کفايت موجودي در آن حساب، ميزان کسري را صرفاً از ساير حسابهاي وي در همان بانک تامين نمايد. لذا بانک مجاز به تامين کسري موجودي حساب جاري از محل حسابهاي وکيل صاحب حساب نخواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا