0
0

پاسخ : با توجه به ماده 4 آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)؛ در صورتي که در ضمن معامله و خريد دين از طلبکار با او شرط شود هر گاه مديون در سررسيد دين را پرداخت نکند، وي متعهد مي باشد بپردازد اشکالي ندارد. در مورد نحوه اخذ تعهد نيز بانک عامل بنا به تشخيص و مسئوليت در مورد وضعيت اعتباري هر مشتري تصميم مقتضي را اتخاذ مي نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا