0
0

پاسخ : براي محاسبه سود پرداختي به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت که بعد از تاريخ 1/7/1381 افتتاح شده باشند، در صورت انسداد قبل از انقضاي قرارداد سود پرداختي با توجه به بندهاي الف، ب، ج و د ماده (4) بخشنامه شماره نب/1234 مورخ 14/4/1369 و بر اساس تعداد روزهاي سپرده‌گذاري محاسبه گردد. (روزهاي افتتاح و انسداد مشمول محاسبه نمي‌گردند) سپس با کسر کل سود علي‌الحساب پرداختي ماهانه از مبلغ فوق‌الذکر، مبلغ سود پرداختي به سپرده‌گذار به دست مي‌آيد. و نرخ سود مربوطه برابر با نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ويژه منهاي نيم درصد مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا