0
0

پاسخ: در صورتیکه مشتری به سیم کارت قبلی خود دسترسی داشته باشد می‌تواند در قسمت کارت‌های من- عدم تخصیص کارت و در قسمت سپرده‌های من- عدم تخصیص سپرده، کارت‌ها و سپرده‌های تعریف شده را حذف و اقدام به ثبت کارت و سپرده در سیم کارت جدید نماید، در صورتی که مشتری دسترسی به سیم کارت قبلی خود نداشته باشد می‌بایست با کارت شناسایی معتبر (کارت ملی و شناسنامه) به یکی از شعب بانک مراجعه فرماید.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا