0
0

پاسخ : همانطور که در ماده 13 فصل چهارم ضوابط سياستي نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1389 به صراحت بيان شده هيأت مديره موسسات اعتباري مي توانند در صورت تسويه بدهي مشتريان به صورت دفعتا واحده نسبت به بخشودگي تا 6 درصد جريمه تاخير اقدام نمايد. در اين ماده اشاره اي به مقطع تسويه بدهي نگرديده است. بنابراين در هر مقطعي که مشتري به جهت تسويه بدهي خود مراجعه و آن را دفعتا واحده تسويه نمايد، بدون توجه به منقضي شدن يا نشدن سررسيد قرارداد هيأت مديره بانک مي تواند نسبت به بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين اقدام نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا