0
0

پاسخ: بایستی خریدار یا ذینفع چک به شعبه صادرکننده چک مراجعه و مراتب فقدان یا سرقت چک را کتباً به اطلاع بانک برساند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا