0
0

متن کامل سوال: در عقد اجاره بشر ط تملیک چنانچه مستاجر نسبت به ایفای به موقع تعهدات خود که همانا پرداخت مال الاجاره (اقساط ماهیانه)میباشد در راس مدت اقدام ننموده باشد و مو جر (بانک)نسبت به فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره اقدام نموده باشد. تکلیف مال الاجاره های پرداختی مستاجر از نظر فقهی به چه نحو میبایستی صورت پذیرد .آیا موجر (بانک ) حق دارد از اعاده مال الاجاره دریافتی از مشتری (مستاجر )که در برخی میتواند 90%اقساط پرداختی را شامل گردد خود داری نماید و عین مستاجره را مالک گردد.

پاسخ : عقد اجاره به شرط تمليك در بانك و شركتهاي ليزينگ دو عقد متوالي دارد. اجاره و بيع (پس از پرداخت آخرين قسط). يعني مشتري در روز اول پذيرفته است كه اگر حتي يك قسط را ندهد، بانك مي‌تواند مال را به وي تمليك نكند. بنابراين به لحاظ فقهي موجر (بانک) حق دارد از اعاده مال الاجاره دریافتی از مشتری (مستاجر )که در برخی میتواند 90%اقساط پرداختی را شامل گردد خودداری نماید و عین مستاجره را مالک گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا