0
0

پاسخ : عرضه کننده اموال و خدمات لزوماً همان تهيه کننده آنها نمي باشند. بحث وکالت در خريد اموال و خدمات نيز در عقود جعاله، فروش اقساطي وجود دارد و بانکها و موسسات اعتباري در اعطاي اين گونه تسهيلات مستقيما به دنبال کارفرما نمي گردند و صرفا موظف هستند تا واقعي بودن معاملات اطمينان حاصل نمايند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا