0
0

پاسخ : اصولاً در چنين عقودي صرفاً مي‌توان در ابتداي قرارداد ميزان سود مورد انتظار بانک را تعيين نمود. اما بديهي است سود واقعي در پايان قرارداد و پس از کسر هزينه‌ها از عوايد حاصل از پروژه مشخص مي‌شود. لذا تعيين سود تسهيلات مشارکتي در زمان انعقاد قرارداد، انتظاري بوده و هرچند ممکن است طرفين قرارداد مشارکت، حصول سود معيني را پيش‌بيني نموده باشند، آن ميزان سود مورد انتظار نمي‌تواند ملاک عمل طرفين قرار گيرد. در هر حال بديهي است نحوه محاسبه دقيق ميزان سود حاصله با رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي بانک مرکزي، مستلزم انجام محاسباتي خواهد بود که ممکن است با ابزارهاي مختلفي از قبيل رايانه و غيره صورت پذيرد. اما بديهي است نحوه محاسبه و تقسيم سود و زيان، در هرحال نبايد خلاف مقتضاي موضوع عقد منعقده بين طرفين و الزامات فوق‌الذکر باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا