0
0

پاسخ : بين مواد (1) و (4) دستورالعمل اجرايي عقد استصناع، مغايرتي وجود ندارد. به عبارت ديگر، بنا بر ماده (4) دستورالعمل، اموالي که از پيش توسط سازنده ساخته شده است، نمي‌تواند موضوع قرارداد استصناع قرار گيرد بلکه بايد ابتدا قرارداد منعقد و مشخصات و ويژگي‌هاي مورد تقاضا، از متقاضي اخذ گردد و سپس اموال موضوع قرارداد، براساس مشخصات و ويژگي‌هاي ذکر شده، استانداردهاي قابل قبول در کشور و ساير شرايط مندرج در قرارداد، ساخته شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا