0
0

پاسخ : منظور از ماده 16 دستورالعمل مربوطه، اموال و خدمات مصرفي خانوارها مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا