0
0

پاسخ : در ماده 2، موضوع برداشت از سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار مطرح نگرديده، ليکن چنان‌چه مقصود بند 24ـ5 است، به دليل درج مورد مزبور در قرارداد في‌مابين و اخذ رضايت کتبي از مشتري، فاقد ايراد حقوقي مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا