0
0

پاسخ : علاوه بر ساير ابزارهاي برداشت مانند چک و کارت الکترونيکي، يکي از ابزارهاي برداشت از حساب‌جاري مي‌تواند دفترچه باشد و مرجع تطبيق اين موضوع با ماهيت حساب‌جاري شوراي پول و اعتبار است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا