0
0

پاسخ : موضوع ماده 4 از دستورالعمل اجرايي خريد دين (حقيقي بودن و نقدشوندگي اسناد و اوراق تجاري در سررسيد) جديد نمي‌باشد. اين موضوع قبلا در آيين‌نامه تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن مورد اشاره قرار گرفته بود و بانک‌ها تاکنون سازوکارهايي مبني بر صحيح و واقعي بودن معادلات بکارگرفته‌اند. باتوجه به گستردگي ابزارهاي شناسايي واقعي بودن معاملات نمي‌توان به صراحت مصاديق آن‌را برشمرد. لذا مسئوليت انجام اين کار به عهده خود بانک‌ها گذاشته شده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا