0
0

پاسخ : بانک لزوماً بايد قبل از عقد استصناع اول، عقد استصناع دوم را با سازنده منعقد کند. اين تبصره منافاتي با ماده 7 از دستورالعمل ندارد. بدين معني که مشتري درخواست دريافت تسهيلات استصناع جهت ساخت کالايي به بانک مي‌نمايد و پس از معرفي سازنده از سوي مشتري، بانک نخست اقدام به انعقاد قرارداد ساخت با سازنده مي‌نمايد و سپس مبلغ عقد استصناع اول را با توجه به مبلغ عقد استصناع دوم و سود بانک با مشتري منعقد مي‌کند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا