0
0

پاسخ : نحوه فروش اسناد و اوراق تجاري خريداري شده، به متقاضي، موضوع ماده (8) دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين، مشابه خريد دين توسط بانک مي‌باشد. در خصوص نرخ سود فروش اسناد و اوراق مذکور به متقاضي نيز با عنايت به ماده (1) دستورالعمل مزبور که مقرر مي‌نمايد: «خريد دين قراردادي است که به موجب آن شخص ثالثي، دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري مي‌کند»، دين بايد به کمتر از مبلغ اسمي، به متقاضي فروخته شود و مبلغ فروش،‌ مي‌تواند بنا به توافق طرفين، تعيين گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا