0
0

پاسخ : به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا، ماده 17 آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه 184847/94 مورخ 7/7/1394 و مواد مندرج در فرمهاي يکنواخت قراردادهاي اعطاي تسهلات بانکي، مصوب شوراي پول و اعتبار؛ دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين مربوط به تسهيلات اعطايي بانکها منوط به درج آن به عنوان شرط ضمن عقد در قراردادهاي منعقده بين بانک و گيرندگان تسهيلات مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا