0
0

پاسخ : در صورت انسداد قبل از سررسيد، سود متعلقه بر مبناي تعداد کل روزهاي سپرده‌گذاري (روزهاي افتتاح و انسداد مشمول محاسبه نمي‌گردند) محاسبه مي‌گردد و بالتبع ملاک قراردادن ضرايب سه ماه در اين روش منتفي است. اما نحوه محاسبه سود مطابق با ساير بخشنامه‌هاي قبلي در اين زمينه (بندهاي الف، ب، ج و د ماده 4 بخشنامه نب/1234 مورخ 14/4/1369 و ماده 1 بخشنامه شماره نت/873 مورخ 17/2/1379) مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا