0
0

پاسخ : به استثناي تحقق مفاد ماده 21 قانون صدور چک، بستن حساب‌جاري بايد با درخواست مکتوب مشتري يا وکيل وي صورت پذيرد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا