0
0

پاسخ : در میان قراردادهای بانکی، گیرنده تسهیلات تنها در قرارداد قرض مالک مورد قرض می‌گردد. البته در قرارداد قرض نیز اگر اعطای وام مشروط باشد به اینکه در جهت خاصی مصرف گردد، قرض‌گیرنده نمی‌‌تواند آن را در غیر آن مورد مصرف نماید. در رابطه با سایر عقود مثل عقود مشارکتی فرد مالک کل تسهیلات نیست اما اگر این قراردادها به صورت مطلق باشد و زمینه خاصی برای مصرف تسهیلات مشخص نشده باشد، فرد می‌تواند به تشخیص خود تسهیلات را در هر فعالیت سوددهی مصرف نماید بدون اینکه نسبت به کل تسهیلات، مالکیت داشته باشد. 

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا