0
0

پاسخ :  هر چند در آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري اشاره اي به آن نشده است، ليکن در بخشنامه هاي بانک مرکزي به شماره مب/777 مورخ 5/3/1386 بدين ترتيب که ديون مشتري پس از ورود به طبقه مشکوک الوصول حالي مي گردد. البته در مسئله فوت و ورشکستگي مختص طبقه خاصي نبوده و در مورد تمامي طبقات مصداق دارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا