0
0

پاسخ: اگر قبل از 10 روز چک پاس شود سوء اثر برگشتی چک بصورت اتوماتیک انجام می شود ولی بعد از 10 روز برای دارنده حساب جاری سوء اثر در اطلاعات بانک مرکزی ایجاد می گردد. برای رفع سوءاثر آن باید مراحل زیر را انجام داد.

الف- تأمین موجودی چک

ب- ارائه لاشه چک به شعب

ج- ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک

د- واریز مبلغ چک به حساب و مسدود نمودن آن به مدت 2 سال

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا