0
0

پاسخ : رفع سوء اثر چک برگشتي در مورد فوق صرفاً تابع بند (18-3) دستورالعمل حساب جاري ضميمه بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 بانک مرکزي امکان پذير است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا