0
0

پاسخ: رفع سوء اثر چک های برگشتی به 5 روش انجام می شود:

1.تأمین موجودی

 2.ارائه لاشه چک

3.ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به شعبه

 4.واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 2 سال

 5.سپری شدن مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا