0
0

پاسخ: مراتب ذيل را به اطلاع مي‌رساند: با توجه به بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 ؛ روش محاسبه اقساط به صورت پلکاني- مندرج در بخشنامه شماره نب/1911 مورخ 17/4/1374 اين بانک- نيز تغيير يافته و با فرض:

A: مبلغ قسط ماهانه در سال اول

P: اصل مبلغ تسهيلات

r: نرخ سود سالانه (به درصد)

N: طول قرارداد (به ماه)

K: نرخ رشد سالانه اقساط (به درصد)

در حال حاضر فرمول ذيل جهت محاسبه اقساط ماهانه در روش پلکاني، ملاک عمل مي‌باشد:

A=(p*r/2*(1+r/12)^N)/(1+r/12)^N – (K+1)^N/12 + K((K+1)^N/12 – (1+r/12)^N))/((K+1) – (1+r/12)^12)

شايان ذکر است که به هنگام به کارگيري فرمول فوق، آن بانک مي‌بايست موارد ذيل را مورد توجه قرار دهد:

  • A ، مبلغ قسط پرداختي مشتري براي سال اول بازپرداخت است و مبلغ قسط ماهانه براي سال‌هاي دوم، سوم، … و N/12-ام به ترتيب براساس فرمول‌هاي A(1+K)، A(1+K)^2 ، … A(1+K)^N/12-1و  محاسبه مي‌گردند.

 

  • به منظور اجتناب از منفي شدن قسط پرداختي مشتري بابت اصل تسهيلات در ماه اول بازپرداخت ، لازم است پارامترهاي N ، K و r به گونه‌اي انتخاب شوند که سود متعلقه به قسط اول (يعني pr/12 ) همواره از A کوچکتر باشد.

همچنين اضافه مي‌نمايد:

 

1. تعيين درصد رشد ساليانه اقساط (K) به انتخاب آن بانک مي‌باشد

 

2. با توجه به ملغي شدن مفاد بخشنامه شماره نب/1911 مورخ 17/4/1374، موضوع سوال دوم منتفي است.

 

3. نظر به اينکه فروش تدريجي سهم‌الشرکه بانک‌ها در مسکن در واقع فروش اقساطي است، لذا روش ارائه شده در فوق در اين گونه موارد نيز نافذ مي‌باشد.

 

استفاده از هر يک از دو روش (روش پلکاني يا ساده با اقساط مساوي) جهت تقسيط تسهيلات، با توجه به انتخاب مشتري در اختيار آن بانک مي‌باشد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا