0
0

پاسخ: ضمانت‌نامه توسط بانک، براساس تقاضاي ضمانت‌خواه و به نفع ذينفع ضمانت‌نامه صادر مي‌شود. در صورتي که يک ضمانت‌نامه به هر دليلي اعم از:

  • حصول شرايط خاص مقرر در متن ضمانت‌نامه پيش‌پرداخت
  • اعلام کتبي ذينفع مبني بر ابطال ضمانت‌نامه،
  • انقضاء سررسيد ضمانت‌نامه (در صورتي که درخواست تمديد آن نشده باشد) باطل گردد،‌ در حقيقت تضمين بانک نيز منتفي مي‌باشد بدين معني که بانک هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال ذينفع و ادعاهاي احتمالي وي نخواهد داشت. ولي بانکها در صورت عدم دريافت لاشه ضمانت‌نامه از ذينفع، وثائق ضمانت‌خواه را همچنان نزد خود نگهداشته و آزاد کردن آن وثائق را موکول به اخذ لاشه ضمانت‌نامه و يا تعهد کتبي از ذينفع ضمانت‌نامه مبني بر عدم هرگونه ادعايي نسبت به ضمانت نامه مي‌نمايند.
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا