0
0

پاسخ : براساس مفاد کتاب طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي ISIC ؛ پرورش حيوانات اهلي مانند گاو گوشتي، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر، استر يا قاطرپوزکي، پرورش اسب تخمي و تامين خدمات در محل تغذيه براي اين گونه حيوانات، در طبقه 121 و جزء پرورش حيوانات و در بخش کشاورزي طبقه‌بندي مي‌گردد. نگاهداري حيوانات، تيمارکردن و به گزيني حيوانات در طبقه 140 (فعاليت‌هاي خدماتي کشاورزي و دامپروري، به‌ جز فعاليت‌هاي پزشکي) طبقه‌بندي مي‌شود. فعاليتهاي مربوط به آموزشگاههاي ورزشي و مسابقه و فعاليت‌هاي مربوط به اصطبل نگهداري اسب‌هاي مسابقه در طبقه 924 و جزء فعاليت‌هاي ورزشي و در بخش خدمات طبقه‌بندي مي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا