0
0

پاسخ : به استناد بخشنامه نب/4878 مورخ 31/6/1375سردخانه‌ها بطور کلي در بخش خدمات (بخشنامه شماره نب/1114/35 مورخ 25/7/1374 کد 630) طبقه‌بندي مي‌شوند. چنانچه واحدهاي توليدي در بخشهاي کشاورزي و صنعت به منظور رفع نيازهاي توليدي خود و متناسب ظرفيت توليدي واحد ذيربط، مبادرت به احداث سردخانه نمايند چنين سردخانه‌هائي در بخشهاي توليدي مربوطه طبقه‌بندي مي‌شوند (حسب مورد کدهاي 060 و 373 بخشنامه فوق‌الذکر).

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا