0
0

پاسخ : سقف تسهيلات قرض‌الحسنه جهت ازدواج براي هريک از زوجين معادل 3 ميليون ريال و وديعه مسکن 2 ميليون ريال و مدت بازپرداخت آنها 3 سال مي‌باشد. هم‌چنين سقف تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه اشتغال 30 الي 150 ميليون ريال و مدت بازپردات 5 سال مي‌باشد. نرخ سود تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه براي تمام موارد فوق‌الذکر 4 درصد است. ساير موارد قرض‌الحسنه پس از مذاکره با بانک و تعيين ضرورت آن تا سقف محدودي قابل پرداخت است. سقف تسهيلات اعطايي براي خريد در بانک مسکن معادل 120 ميليون ريال و ساير بانکهاي دولتي 40 ميليون ريال مي‌باشد. نرخ سود تسهيلات اعطايي بخش مسکن (صندوق پس‌آنداز مسکن) 15 درصد و بدون سپرده‌گذاري 18 درصد است. شايان ذکر است که نرخ‌هاي اعلام شده براي خريد واحدهاي ساخته شده توسط مصرف‌کنندگان نهايي است و نرخ انبوه‌سازان مسکن معادل نرخ بخش خدمات و بازرگاني مي‌باشد. هم‌چنين براي تعمير مسکن (جعاله) نرخ مورد عمل معادل نرخ حداقل بخش خدمات و سقف آن 14 ميليون ريال است. ضمنا” براي تعاوني‌هاي مسکن نرخ سود معادل نرخ سود بخش مسکن است که هر عضو تا سقف 40 ميليون ريال از بانک‌هاي تجاري مي‌تواند تسهيلات اخذ نمايد. حداکثر تسهيلات قابل اعطاء براي خريد کالاهاي مصرفي با دوام از اختيارات بانک مي‌باشد در عين حال سقف فردي بابت خريد اتومبيل سواري صرفا” براي بانکهاي دولتي مبلغ حداکثر پنجاه ميليون ريال مي‌باشد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا