0
0

پاسخ : براساس بند (ب) بخشنامه  مب/ 1968 مورخ 29/11/1382 ، ضمانت‌نامه‌ها و انواع اعتبارات اسنادي ديداري و مدت‌دار به عنوان بخشي از تعهدات تعريف و در محاسبه سقف کلي تسهيلات و تعهدات کلان آن بانک منظور مي‌گردد.

ضمنا” با توجه به اين که براساس تبصره 2 بند ب بخشنامه مب/ 1968 مورخ 29/11/1382 ،‌ پيش دريافت نقدي اخذ شده بابت اعتبارات اسنادي در محاسبه مبلغ تعهدات منظور نمي‌گردند لذا شرکت ايران خودرو ديزل مي‌تواند با پرداخت وجوه نقدي بيشتر به عنوان پيش پرداخت، حجم تسهيلات دريافتي خود را بهبود بخشد. مراتب جهت اطلاع و انجام اقدامات مقتضي ارسال مي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا