0
0

پاسخ: سقف انتقال وجه از سامانه پایا در یک شبانه روز در محیط اینترنت بانک مجموعاً مبلغ 600،000،000 ریال (در 4 مرحله 150،000،000 ریالی)  و انتقال وجه از سامانه ساتنا در یک شبانه روز در محیط اینترنت بانک با رمز از 150،000،000 تا 500،000،000 ریال و با دستگاه تولید رمز (Token) تا 2 میلیارد ریال می باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا