0
0

پاسخ: نتقال وجه پایا از طریق شعب برای مبالغ معادل یا کمتر از 500 میلیون ریال و انتقال وجه ساتنا از طریق شعب برای مبالغ بیشتر از 500 میلیون ریال انجام مي‌گردد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا