0
0

پاسخ : «بيع سلف» و يا به تعبير ديگر «بيع سلم» عبارت از بيعى است كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجّل است و در عرف عوام به آن پيش خريد يا پيش‌فروش نيز‌ مى‌گويند؛ مثل اينكه كشاورزى به تاجرى ده خروار گندم بفروشد و ثمن آن را نقدا دريافت ‌نمايد و تعهد ‌كند كه در فصل برداشت گندم، آن را به تاجر تحويل دهد.اما پیش پرداخت مبلغى است كه مشترى به فروشنده زودتر از خرید کالا، پرداخت مى‌كند؛ اگر معامله‌ی بيع را پذيرفت، مبلغ پرداخت شده بخشى از ثمن محسوب شود و در صورتى كه بيع را نپذيرد، مبلغ پرداخت شده قابل استرداد نمی‌باشد و فروشنده آن را مالك می‌شود. در اصطلاح فقهی به پیش‌پراخت، عربون نیز اطلاق می‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا