0
0

پاسخ : نحوه محاسبه اقساط و کل سود در قراردادهاي با بازدهي معين (از جمله فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک) بر اساس بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا