0
0

پاسخ : سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار ( به جز سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي) در صورت تغيير مقررات مربوط به نرخ سود سپرده ها، تا تاريخ انقضاي مدت سپرده با همان شرايط توافق شده با سپرده گذار ادامه يافته و در تاريخ انقضاء بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاريخ تطبيق داده مي شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا