0
0

پاسخ : قراردادهاي سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي و کليه سپرده هايي که تحت هر عنوان به صورت روز شمار مشمول دريافت سود مي شوند؛ در صورت تغيير مقررات مربوط به نرخ سود سپرده‌ها، بلافاصله با نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري مذکور در ضوابط جديد تطبيق داده مي شوند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا