0
0

پاسخ: سود سپرده هایی که از محل ارز منشأ خارجی باشد (یعنی حواله خارجی که تبدیل به سپرده شده باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا