0
0

پاسخ: ١) سرمایه گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی برای مشتریان امکان پذیر می باشد . 

٢) مدت این نوع سرمایه گذاری یکساله و مطابق با نرخ سود سپرده های متناظر در بانک در هر دوره تعیین و قابل تمدید می باشد . 

٣) تعییین میزان و تعداد اقساط و سرمایه پایان دوره ( غیر از قسط اول ) به عهده سپرده گذار است . 

٤) برداشت از این نوع سپرده ها فقط برای یکبار در هر روز با لحاظ حداقل ١،٠٠٠،٠٠٠ ریال مانده امکان پذیر می باشد .دارای طرح های مختلف :تامین آتیه کودکان و نوجوانان ، تامین مهریه همسران ، تامین آتیه کارگران و کشاورزان و …….

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا