0
0

پاسخ: ١) سپرده قرض الحسنه ايي است که مختص دانش آموزان افتتاح مي گردد . 

٢) پس ازتأمين مبلغ ٨٠٠٠٠ ريال از طرف دانش آموز  با واريز مبلغ  ٢٠٠٠٠ ريال از طرف بانک (جمعاً به مبلغ  ١٠٠٠٠٠ ريال) افتتاح مي‌گردد. 

٣) براي حساب قرض الحسنه پس‌انداز دانش‌آموزي سپهرکارت با الگوي ويژه دانش آموزان و به صورت رايگان صادر مي شود. 

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا