0
0

پاسخ : هرگونه زیاده ای در مقابل قرض مصداق رباست. حتی اگر گفته شود در مقابل قرض یک لباس برای من بدوز. این هم مصداق ربا خواهد شد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا