0
0

پاسخ : شرایط در این خصوص در بخشنامه شماره نب/5234 مورخ 21/10/1361 درخصوص شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي و حقوقي، تشریح شده است. درخصوص افتتاح حساب ارزي به بخشنامه شماره 1225/60 مورخ 30/7/1385 اداره سياست‌ها و مقررات ارزي، درخصوص مقررات مربوط به حساب‌هاي ارزي رجوع شود. بديهي است بانک بايد ضمن رعايت مقررات و بخشنامه‌هاي اين بانک از جمله مقررات پول‌شويي، براي شناسايي کامل مشتري تلاش لازم را به عمل آورد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا