0
0

پاسخ: 1. داشتن 18 سال تمام یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه

2. نداشتن سابقه چک برگشتی

3. نداشتن بدهی جاری

4. محروم نبودن از حق افتتاح حساب جاری

5. داشتن معرف

6. داشتن اهلیت جهت افتتاح حساب

7. داشتن مدرک شغلی معتبر مرتبط(جواز کسب، کارت بازرگانی،پروانه دائم پزشکی، پروانه وکالت، گواهی اشتغال به کار و…)

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا