0
0

پاسخ: کسب اطمینان از اعتبار مشتری (ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی)، تکمیل و امضا تعهد نامه و فرم تقاضای صدور کارت توسط مشتریان و سپرده گذاری حداقل مبلغ200،000 ریال.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا