0
0

پاسخ:  شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حـداقل موجودی است. همچنین شرط اعطای جایزه، حفظ حداقل موجودی طی 3 ماه یا 90 روز متوالی در طـی دوره یـا از زمـان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. حداقل موجودی شرکت در قرعه کشی 200.000 ریال بوده و به ازای هر 200.000 ریال موجودی در هر روز  یک امتیاز تخصیص می یابد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا